Bireysel Bilgi Edinme Formu

BAŞVURU ÖNCESİ LÜTFEN OKUYUNUZ

Odamız portalında yayınlanan raporlar, kitaplar,ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Bu nedenle, başvurunuz öncesi talep ettiğiniz bilgi ya da belgenin TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI portalında bulunup bulunmadığını lütfen kontrol ediniz.

Bilgi edinme talepleri, odamızda hâlihazırda bulunan bilgi veya belgeler ile sınırlıdır. Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular yanında Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.

 

Adı Soyadı

e-Posta Adresi

Adresi (Oturma yeri veya iş adresi)

T.C. Kimlik No (T.C. Kimlik Numaranız elektronik posta ile yapacağınız başvuru için doldurulması zorunludur. Numaranızı http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.)

Başvuruya Hangi Yolla Cevap Almak İstersiniz?

 Elektronik Posta Faks Yazılı (Posta ile)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

Konu

İstenen Bilgi veya Belgeler:
En fazla 1000 karakter uzunluğunda metin girebilirsiniz

İletiniz

captcha

Yukarıdaki Güvenlik Kodunu Yazınız