Mevzuat

Mevzuat

Türk Petrol Kanunu

Tarih 28 Feb 2013
Kanun No. 6491                                                                                                 Kabul Tarihi: 30/5/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaat