TMMOB Petrol Mühendisleri Odası 30. Dönem Olağan Genel Kurulu

GK İlan

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası 30. Dönem Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 10 Şubat 2018 Tarihinde, saat 10:00’da, Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Cadde Kent İş Merkezi No:2/2 Çankaya – Ankara adresinde bulunan Odamız Genel Merkezinde yapılacaktır. Seçimler ise 11 Şubat 2018 Tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı adreste yapılacaktır.

Verilen tarihlerde çoğunluğun sağlanamaması halinde; Genel Kurulumuz, çoğunluk aranmaksızın 24 Şubat 2018 Tarihinde, saat 10:00’da, Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Cadde Kent İş Merkezi No:2/2 Çankaya – Ankara adresinde bulunan Odamız Genel Merkezinde yapılacaktır. Seçimler ise 25 Şubat 2018 Tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı adreste yapılacaktır.

TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI

30. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Atatürk ve Aramızdan Ayrılan Meslektaşlarımız İçin Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması
 6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
 7. Yönetim Kurulunun Aklanması
 8. 2018 ve 2019 Yılları Bütçelerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 9. Yeni Dönem İçin Üye Aidatlarının Genel Kurul Onayına Sunulması
 10. Dilek ve Öneriler
 11. Delege Listelerinin Tayini
  1. Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliği Adayları
  2. Oda Onur Kurulu Asil ve Yedek Üyeliği Adayları
  3. Oda Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeliği Adayları
  4. TMMOB Genel Kurul Delegeliği Asil ve Yedek Adayları
  5. TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği Adayları
  6. TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeliği Adayları
  7. TMMOB Denetleme Kurulu Üyeliği Adayları

Seçimler (2. Gün)