Türkiye 2. Uluslararası Yeraltı Doğal Gaz Depolama Konferansı – TUGS2017 12-14 Nisan 2017 Bilkent Otel – Ankara

DAVET

Türkiye 2. Uluslararası Yeraltı Doğal Gaz Depolama Konferansı (TUGS2017), doğal gaz depolamasının önemini, Türkiye’deki güncel durumunu ve ileride neler yapılabileceğini tartışmak amacıyla 12-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir. TMMOB Petrol Mühendisleri Odası, birincisi 2014 yılında, uluslararası düzeyde geniş bir katılımla düzenlenen Türkiye Uluslararası Yeraltı Doğal Gaz Depolama Konferansı sonrasında alınan geri bildirimleri ve konunun önemini de dikkate alarak Konferansı gelenekselleştirmeye karar vermiştir.

Doğal gaz yeraltı depolama, doğal gaz zincirinin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Öncelikli olarak gaz arz-talebini dengelemek, iletim şebekesi işletilmesinin optimizasyonu ve arz güvenliği için geliştirilmiştir.

Küresel doğal gaz tüketimi geçmiş son 20 yılda yıllık ortalama %2.5 artarken 2014-2035 yılları arasında tüketimin daha düşük bir seyirle artışı öngörülmektedir (ortalama yıllık %1.6 seviyesinde). 2015 yılı sonu itibariyle dünya genelinde 680 adet depolama tesisi faaliyette olup çalışma gazı miktarı 413 milyar m³’tür. Artan büyüme oranları dikkate alındığında depolama kapasitesinde de sürdürülebilir bir artışa ihtiyaç duyulmaktadır. 2035 yılında depolama kapasitesinin 547-640 milyar m³’e ulaşması beklenmektedir. Bu nedenle, 134-227 milyar m³ ilave depolama kapasitesi için dünya genelinde 100-170 milyar Euro yatırıma ihtiyaç duyulacaktır.

Ülkemizde EPDK, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa istinaden piyasada aktif olan gaz ithalatçılarına yıllık ithalat kapasitelerinin %10’u kadar bir depolama kapasitesine sahip olmayı zorunlu kılmıştır. 2016 yılında yürürlüğe giren 6719 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ülkede yeraltı depolama kapasitesinin elverişliliğine bağlı olarak olarak depolama yükümlülüğünün %20’ye kadar artırılması yetkisini EPDK’ya bırakmıştır. Türkiye’nin ilk doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisleri, Değirmenköy Kapasite Artım Projesinin tamamlanmasıyla birlikte 2.84 milyar m³ kapasiteye ulaşmıştır. Buna ilave olarak, yapım aşamasında olan BOTAŞ Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ile onay aşaması tamamlanan Kuzey Marmara Kapasite Artım Projesi tamamlandığında toplam çalışma gazı kapasitesinin 5.3 milyar m³’e ulaşması hedeflenmektedir. 2015 yılında gerçekleşen toplam 48 milyar m³ gaz tüketimi ve gelecek yıllardaki olası artış ile %20’ye kadar depolama yükümlülüğü değerlendirildiğinde ilave depolama kapasitesine ihtiyaç olduğu aşikardır.

Bilindiği üzere kullandığımız ham petrolün %95’ine yakınını ithal etmekteyiz. ABD ve Avrupa Birliğindeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılan “yeraltı sıvı yakıt depoları” stratejik olduğu kadar ticari bir iş alanı olarak da tercih edilmektedir. Ülkemizde henüz mavzuatı dahi olmayan “yeraltı sıvı yakıt depolaması” konusunun (ham petrol, mazot, LPG, benzin, nafta, vs) TUGS2017 programında gündeme getirilmesinin ve sonrasında ayrı bir konferansta detaylıca ele alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

TUGS2017 Düzenleme Kurulu olarak; mesleki tecrübelerinizi, yeni teknolojileri, akademik çalışmaları ve sektörün tamamını içeren değerlendirmelerinizi doğal gaz piyasasının diğer çalışanları ile paylaşmak ve bildiriler sunmak üzere sizleri Türkiye 2. Uluslararası Yeraltı Doğal Gaz Depolama Konferansı’na katılmaya davet ediyoruz. Kuşkusuz katılımınız Konferansımıza ayrı bir önem ve ayrıcalık katacaktır.

TUGS2017 Konferansı için 12 Nisan 2017 Tarihinde Ankara’da buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu Adına

Süleyman ABRAVCI

Başkan

TUGS2017 Broşür