Yukarı kaydır
© 2019 Petrol Mühendisleri Odası   PMO Portal
Paylaş

Mevzuat


Kategori

PMO 19/10/2019
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin...

PMO 17/10/2019
Türk Petrol Kanunu

Türk Petrol Kanunu

Kanun No. 6491                                                                                                 Kabul Tarihi: 30/5/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam...

PMO 16/10/2019
TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç...

PMO 07/06/2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
PMO 07/06/2016
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
PMO 06/06/2016
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ
PMO 06/06/2016
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği
PMO 06/06/2016
LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği