Merkez ve Kuruluş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisliği ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğretimi veren fakülte ve bölümlerden mezun olarak diploma veya çıkış belgesi almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup; mesleki çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, merkezi Ankara’dadır.