Mevzuat

Mevzuat

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

Tarih 06 Jun 2016
27844-MadeniYağlarTebliğ (Tıklayınız)

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Tarih 06 Jun 2016
28512-İşSağlığıGüvenliğiYönetmelik (Tıklayınız)

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

Tarih 06 Jun 2016
DOGALGAZ (Tıklayınız)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Tarih 06 Jun 2016
İSG (Tıklayınız)

LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

Tarih 06 Jun 2016
LPG-SorumluMüdür (Tıklayınız)

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Tarih 31 Jan 2014
TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, petrol arama v

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

Tarih 01 Mar 2013
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest petrol ve

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Tarih 28 Feb 2013
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odasının işlevine, işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, Petrol Mühendisleri Odasının