Oda Denetleme Kurulu

Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır.

Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri, görevden ayrıldıklarında, yerlerine sıradaki yedek üyeler geçer. Asil üye yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı ikiden aşağı düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurul Toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeni seçilen Denetleme Kurulu, ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar.

 

Hasan Danışman
Mehmet Erol Kanmaz
Enver Şahin