Üyelik

Kuruluş:

7303 sayılı yasa; 66 ve 85 nolu kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Yasası, Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak kurulan, Türkiye sınırları içinde tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan “TÜRKİYE PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI” kendi tüzük hükümlerine bağlıdır.

Amacı:

Günün gerek, koşul ve olanaklarına göre yasa ve PMO tüzük hükümleri içinde olmak üzere Petrol ve Doğal Gaz ve Jeotermal Enerji arama, sondaj, üretim, arıtma, taşıma, tesis, ve tesisat planlama ve projelendirme, yeraltı ve yerüstü depolama ve pazarlama konularında Türkiye sınırları içinde çalışmaya yasal olarak yetkili Petrol mühendisleri ve Petrol yüksek mühendisleri, Petrol ve Doğal Gaz mühendisleri ile Petrol ve Doğal Gaz yüksek mühendislerini bünyesinde toplamaktır.

Üyelik:

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan çalışma ve uzmanlık konuları Petrol ve Doğal Gaz mesleğinden Petrol mühendisleri, Petrol yüksek mühendisleri, Petrol ve Doğal Gaz mühendisleri ile Petrol ve Doğal Gaz yüksek mühendisleri mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için Oda’ya üye olmak ve üyeliklerini devam ettirmek zorundadırlar.

Üyelik Yetki ve Sorumlulukları:

Oda’nın amaçlarının gerçekleşmesi için TMMOB Yasası, Tüzüğü ve yönetmelikler gereğince mesleksel çalışmalarda bulunmak,

Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği zorunlu neden olmadıkça kabul etmek,

Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat etmek,

Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleksel rekabet yapmamak,

Oda Genel Kurulu’nca belirlenen üyelik aidatlarını ödemektir.

 

ODA ÜYELİK KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER:

  • 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi (her iki yüz). Başvuru esnasında aslının gösterilmesi zorunludur.
  • 1 adet üniversite diploma fotokopisi (her iki yüz). Başvuru esnasında aslının gösterilmesi zorunludur.
  • 1 adet başvuru formu ve üyelik beyannamesi (EKSİKSİZ doldurulacak)
  • 4 adet kanun ve yönetmeliklere uygun renkli vesikalık fotoğraf

Petrol Mühendisleri Odası’nın VAKIFBANK TPAO BÜROSU “TR 97 0001 5001 5800 7286 130595 ” nolu hesabına yatırılacak olan 120 TL  üyelik aidatı’nı gösteren makbuz aslı veya bankaca verilen sureti.

Başvuru Formu

Başvuru Formu

Üye Sicil Beyannamesi

Üye Sicil Beyannamesi

AİDAT MİKTARI: 120 TL /Yıl