Yayınlar ve Sunumlar

PETROBÜLTEN

Son Dönem Yayınlarımız:

“Petrol Rezervuarlarında Uygulanan Üçüncül Üretim Yöntemleri ve Türkiye için Öneriler”, Dr. Emre Özgür, 2017

Üniversite-PMO-Sanayi İşbirliği Çalıştayı Sonuç Raporu

Tuz Birikintilerinde Çözelti Madenciliği: Andrzej Kunstman, Katarzyna Poborska Mlynarska ve Kazimierz Urbanczyk

Şiir Kitapları:

Doğu KARAOĞUZ ait Rüzgarın Getirdiği…,

Hüseyin KUTAN’a ait Sakin Liman,

Mete TUĞLUK’a ait Yuvargen,

Mehmet Akif GÜNERİ’ye ait Gülmira

 

Diğer yazı ve sunumlar:
Petrol Sektörüyle İlgili Sık Sorulan Sorular

Alternatif Hidrokarbon Kaynakları

İGDAŞ – Özelleştirme Süreci

ODTU-Enerji Komisyonu-2014

Türkiye Enerji Görünümü Raporu – 2015

Petrol Mühendisliği Eğitimi Veren Bölümler Hakkında Oda Açıklaması – 2015